Privacyverklaring

 

Privacy & Cookies

Inleiding

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Bureau View v.o.f omgaat met de gegevens van personen, zoals bezoekers van websites van Bureau View v.o.f , ontvangers van nieuwsbrieven en deelnemers van door Bureau View v.o.f georganiseerde beurzen (hierna: 'de gebruiker’ of 'jij’). Bureau View v.o.f  houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening van Gegevensbescherming in het kader van de privacywetgeving stelt. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.


Wie zijn wij?

Wij zijn Bureau View v.o.f . Wij organiseren diverse beurzen waaronder de Paraview spirituele beurs, de Sieradenbeurs en de Reptilica reptielenbeurs. Dit doen wij bijna wekelijks door geheel Nederland om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om kennis te maken met onze beurzen. Wij zijn gevestigd aan de Voorstraat 52, 2251 BP Voorschoten. Wij hebben o.a de websites www.paraview.nl, www.sieradenbeurs.nl en www.reptilica.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bureau View verzamelt en registreert gegevens. Zie voor een uitgebreide toelichting hierop in ons cookie statement hieronder.  Op het moment waarop jij je gegevens aan Bureau View verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement bepaald. Bureau View zorgt er voor dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens  op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvinden.

Bureau View gebruikt jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, kortingsbonnen en om deelnemers specifieke informatie omtrent onze beurzen toe te zenden.

 

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Bureau View kan jouw gegevens gebruiken:

  • om je informatie te verschaffen over wijzigingen van onze producten en diensten, aanbiedingen en evenementen die door Bureau View worden georganiseerd, bijvoorbeeld via e-mailing of social media;

 Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink, onderaan elke nieuwsbrief die je van Bureau View ontvangt of indien dit niet mogelijk is via info@paraview.nl

 

Rechten van Betrokkenen

Tot 25 mei 2018 (de inwerkingtreding van de AVG) hebben we de persoonsgegevens die jij ons hebt verstrekt, gebruikt voor het versturen van de door jou gewenste informatie met altijd de mogelijkheid je af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief.

 Lukt het niet om je via de afmeldlink af te melden van (één van) onze nieuwsbrieven, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar info@paraview.nl, waarin je duidelijk aangeeft voor welke nieuwsbrief je je wilt afmelden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bureau View bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Beveiliging persoonsgegevens
Bureau View doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en treft daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de netwerksystemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De netwerksystemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.
 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerkt Bureau View sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenementen) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Bureau View: het uitvoeren van onze doelen.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Bureau View zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Bureau View blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bureau View zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Wijzigingen Privacy Statement
Bureau View behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden hierbij aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Bureau View te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Cookies Statement

 

Persoonsgegevens

Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond.

Wij willen een toegankelijke website bieden, die in de behoeften en verwachtingen voorziet van de bezoeker, jij dus. De persoonsgegevens die wij verwerken middels cookies zijn: gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat-type. Deze gegevens analyseren wij om onze website te beveiligen en te verbeteren.

Onze websites bevatten links naar andere websites. Bureau View heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.

 

Automatisch verzamelde gegevens & Cookies

Bureau View gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, zoals de taal van de website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Onze website gebruikt Google Analytics. Deze registreert jouw websitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

 

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop het Internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven nog niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

 

Hoe zijn cookies te verwijderen?

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren. 

 


Volgende spirituele beurs

Amstelveen

22 en 23 Juni

Meer informatie

Bestel jouw tickets voor de Paraview spirituele beurs