Huurvoorwaarden voor de Paraview spirituele beurzen


Inschrijving voor deelname aan de beurzen geschiedt online via het maken van een account op www.paraview.nl

Een ieder die consulten geeft dient zelf een tafel te huren. Het doorverhuren of samen gebruiken van een tafel is niet toegestaan.

Zonder vooraf verkregen toestemming van ons, is het niet toegestaan een of meer extra personen mee te nemen gedurende de beursuren.

Indien men producten wil verkopen dient men een verkooptafel te huren.

Indien men consulten doet en producten wil verkopen dient men een consult/verkooptafel (CV) te huren.

Aanmeldingen voor verkooptafels kunnen geweigerd worden als er reeds genoeg aanbod is. Als dat het geval is ontvangt de aanvrager binnen een week na inschrijving bericht dat deze op de wachtlijst geplaatst is.

Bureau View kan zonder opgave van reden(en) een inschrijving weigeren.


Een consult op de beurs mag nooit meer bedragen dan 25,- euro per bezoeker.

Uw naam en consultprijs dienen zichtbaar op tafel te staan d.m.v. een bordje.

Een consulttafel is inclusief 4 stoelen.

Het is niet toegestaan buiten uw stand (dus op de looppaden) bezoekers hun aandacht te vragen. Laat de bezoekers zelf beslissen waar ze een consult willen doen. Voor flyers is er een aparte flyertafel. U mag niet in de gangpaden of bij de ingang flyeren.

Annuleringen en wijzigingen kunt u op de website zelf doorgeven door in te loggen in uw account.


Indien de deelnemer na bevestiging van inschrijving besluit om niet aanwezig te zijn op de beursdag(en) en dit voor of op de dinsdag voor de eerste beursdag zichtbaar aangeeft in zijn/haar account, dan hoeven er geen administratiekosten te worden betaald. (indien men de betaling in mindering brengt bij een betaling van een volgende inschrijving.)

Annuleert u na de dinsdag voor de eerste beursdag, dan is de helft van de standhuur verschuldigd.

Annuleert un na de donderdag voor de eerste beursdag, dan is 100% van de standhuur verschuldigd.

Indien u zonder annulering niet op de beurs komt, dan is de gehele standhuur verschuldigd.

In veel locaties is het verboden huisdieren mee te nemen.

Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.


Bureau View heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen.

Het is niet toegestaan reclame te maken tijdens de Paraview voor andere soortgelijke beurzen.

Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursuren aanwezig te zijn, dus op zaterdag van 12.00-17.30 en zondag van 11-17.30 uur. U kunt zaterdag opbouwen van 8.30-12 en zondag van 10-11 uur.

Indien u 30 min. voor aanvang van de beurs niet aanwezig bent, dient u dit te melden via 06-49913443 om uw plaats te behouden.

Bureau View kan besluiten een beursdag eerder te beëindigen. Alleen dan is het toegestaan de beurs eerder te verlaten.

Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hen ingebrachte goederen/artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Bureau View aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet 's nachts. U dient uw goederen voldoende te verzekeren.


Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de opbouw- en afbouwperiode.

Betaling van uw tafel kan minimaal 4 dagen voor de 1e beursdag via de I-deal link in uw account of door overmaking op IBAN NL21INGB0004422260 t.n.v. Bureau View v.o.f. te Voorschoten o.v.v. de beursstad of contant op de beurs.

Indien uw standhuur de vrijdag voor de beurs op onze rekening zichtbaar is, delen wij voor u een tafel in zoveel mogelijk tegemoetkomend naar uw wensen. Betaalt u contant (+ 5,- euro administratiekosten) dan dient u dit te doen op de eerste dag voor 16.00 uur. Komt uw bankbetaling na vrijdag binnen, dan rekenen wij + 5,- euro administratiekosten.

Bureau View heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden.

Bureau View kan voor mogelijke materiële en/of immateriële schade ten gevolge van uw verblijf binnen de lokatie, waar de beurs plaatsvindt, niet aansprakelijk gesteld worden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Bureau View.


 


Volgende spirituele beurs

Deventer

20 en 21 Juli

Meer informatie

Bestel jouw tickets voor de Paraview spirituele beurs