De helende werking van een recessie

DE HELENDE WERKING VAN EEN RECESSIE.


Lezende in een blad van een hypotheekverstrekker, lees ik de volgende tekst bovenaan,
"de helende werking van een recessie".
De tekst raakt mij direct en blijft in mij hangen en wil er niet meer uit.
Alleen al in een financieringsblad te lezen het woord "helende werking", is zo opmerkelijk en het maakt mij direct wakker.
He, ik zie nu al een zichtbaar proces in een commerciële wereld, en nog wel de financiering wereld, geweldig en wat maakt me dat blij.
Inderdaad we leven op de grens van bijna oud 2008 en bijna nieuw 2009 en iets dichter bij de verandering die vanaf 2012 plaats gaat vinden. Nu al zien wij dagelijks om ons heen duidelijke veranderingen. Kijk naar ons geld stelsel wat op een drastische manier een kentering aangeeft. Wat eerst normaal leek blijkt nu niet meer normaal te zijn en is zelf onmogelijk.
Een helende werking vindt er plaats op ons geld stelsel.
Er wordt en gaat nu anders gedacht worden over de arbeidsmarkt, er wordt nu en gaat anders nagedacht worden over zinvol gebruik.
Zin volle haalbaarheid, zinvol investeren, efficiënt geld gebruik en de omloop daarvan.
Deze recessie raakt de hele wereld en niet alleen een klein stukje wereld.
En wat ben je als mens daardoor toch helemaal in de ban geraakt van ……………………….
Tja, vul zelf maar in, waar jij van in de ban bent geraakt.

Nu pas is iedereen zich er van bewust geworden dat zoals het was, niet meer voort kan gaan.
Alles staat op losse schroeven en dat geeft;
Ruimte, inspiratie, nieuwe inzichten, huidig denken analyseren, nieuwe vormen bedenken, maar vooral Oude gedachte`s en patronen los willen en moeten laten.

Ons hele leef en werk patroon krijgt nu een omdraaiing naar wat werkelijk er toe doet.
Bedrijven die er niet meer toe doen, verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Opeens is jouw product of dienst niet meer van belang in deze nieuw te vormen maatschappij.
Want de maatschappij is zich aan het omvormen en daar hoort verdwijning van nogal wat diensten en producten bij. Landen die nooit mee werden geteld of gewoon vergeten werden, zullen nu heel belangrijk worden en heel nauw betrokken raken bij handel en diensten, tot ze zelfs de boventoon gaan voeren in de wereld economie.
Deels ook omdat de bodem structuur veranderd is, en ook omdat op bepaalde gronden geen gewassen meer willen groeien. Deels ook omdat het vee niet meer aard op de bodem waar het eeuwen geleefd heeft maar op een ander continent het vee zich wel kan ontwikkelen en vermenigvuldigen.
Het eet gedrag van de mens is net zo in verandering, eerst lustte je graag vlees en/of vis, en nu smaakt het je niet eens meer. Ook de menselijke organen krijgen een andere behoefte aan voedsel. Voedsel wat meer van de natuur komt en nog nauwelijks toegevoegde bijsmaken heeft. Nogal wat mensen ervaren deze verandering als heftig, omdat het lichaam heftig reageert als je niet luistert naar goede voeding gebruiken. Vooral gevoelige mensen zullen daar veel sterker op reageren dan de nog niet zo gevoelig mens.
Want dat de mensheid gevoeliger wordt en zich gevoeliger gaat ontwikkelen hoort ook bij deze recessie periode.
Deze helende recessie periode, die niet alleen het financiering stelsel aangaat, gaat dus iedereen aan.
Het wonen in een huis, dicht bij zelf uitgezochte nieuwe familie of bloed verwanten zal een hoog aanzien krijgen. Meer bij elkaar, meer samen en voor en met elkaar delen en zorgen en plezier maken en werken in een bedrijf of nieuw op te zetten bedrijf.
Het werken voor een ander krijgt een heel andere norm en wordt alleen maar plezieriger erdoor.
Ontspannen is niet meer alleen TV kijken maar ook samen knutselen, spelletjes doen, je gezamenlijk laten informeren over kunstvormen in binnen en buitenland, natuur en kennis ontwikkelen op allerlei gebied.
In heel veel gebieden waar niets kon mag opeens heel veel. In gebieden waar heel veel kon
worden regels gehanteerd die minder oude mogelijkheden toe laten.
Spiritualiteit en Paranormaliteit zullen een groter aanvang nemen dan tot nu toe het geval is geweest.
Die mensen die daar al langer mee bezig zijn merken dat heel duidelijk om zich heen en in zich zelf. Het is feest aan het worden. Maar dat neemt niet weg dat je alert moet zijn en blijven.

Het valt het mij nogal op, dat je in de kranten negatieve visies krijgt voorgeschoteld over de huidige recessie.
Onbewuste bang makerij? Of wordt je er analytisch van?
De helende werking van deze recessie.
Deze recessie geeft je dus; je denkt en ziet de dingen heel zwaar (lees negatief) of je ziet deze recessie als een opluchting, eindelijk een nieuwe vorm die eraan komt.
Een ieder in deze wereld is nu bezig te zoeken en te voelen naar; wat en hoe ga ik nu ontwikkelen/afstoten, maar ook waar en met wie ga ik dit neerzetten/omvormen.
Een heel interessante periode dus, waarin je ongelofelijk creatief mag zijn.
Deze recessie maakt heel wat los in de wereld en dat werd tijd ook.
Het moest een keer goed vast lopen allemaal, waardoor iedereen moet nadenken over zichzelf en de wereld, hoe die nu gebruikt of misbruikt wordt, maar dan in alle opzichten.
Er is nu een ommekeer aan de gang die niet meer tegen te houden is, omdat we ons zelf behoorlijk klem gezet hebben. Als de financiën niet goed draaien, draait er niets goed meer.
Dan pas komt er verandering, want op een andere manier begrijpen we het niet, blijkt.
We worden dus uiteindelijk geholpen vanuit een hele ander energie bron.
Er komt nu pas een hele sterke drang naar voren die ons dwingt
"oude patronen en denken" los te laten.

Niet alles wordt direct begrepen maar wordt wel gevoeld of beleefd en er kan naar gehandeld worden.
Heel veel snappen we ervan, maar begrijpen nog niet direct "hoe" ermee om te gaan.
We krijgen een nieuwe kans, een nieuwe vorm wordt ons aangereikt, nieuwe mogelijkheden
staan ons ter beschikking. We mogen als mensen op deze aardbol opnieuw gaan creëren in; waar worden wij blij en gelukkig van, in wonen en werken, samenleven en ontspanning,
eten, drinken en natuur.
Opnieuw krijgen we met z`n allen de gelegenheid om ons leven hier op deze aardbol aan te passen en te veranderen.
Huidige normen en waarden komen groten deels te vervallen en zullen worden omgezet in veel meer spiritualiteit en paranormale gevoeligheid.
Geloof in jezelf en Vertrouw op je Ingevingen

 

 

VERVOLG VISIE; DE HELENDE WERKING VAN EEN RECESSIE

Elke dag weer worden we geconfronteerd met verhalen over verschillende vormen van de huidige recessie, die vergeleken wordt met de dertiger jaren.
We zitten er middenin en kunnen alleen maar voortgaan om dat wat we niet meer willen
eruit te halen en ons bezinnen op "hoe nu verder of hoe nu dit of dat te laten".
Daar kan je dramatisch mee omgaan maar je kunt er ook licht mee omgaan, omdat je eigenlijk of eindelijk een kans krijgt werkelijk te doen wat jij zo graag wilt veranderen.
Opvallend zie ik mijn praktijk als Medium, veel mensen met vragen komen die betrekking hebben op hun functioneren binnen hun huidige werk. Vragen die hun harten raken wat betreft collegialiteit en inhoudelijke taken pakket, net of dat een ieder nu zelf daar een invulling over mag en kan geven. Maar ook een bewustwording is op gang gekomen onder de werkende mens, hoe het mogelijk is dat de werkgever deze keuze maakt, terwijl het toch beter zus of zo zou kunnen.
Men denkt meer mee en na over het bedrijf waar men werkt, en wil daar ook een steentje in bijdragen. Ongevraagd of liever assertief wordt er dus meegedacht en er naar gehandeld, als de werkgever er open voor wil staan, om met elkaar "Het" bedrijf een gezonde uitstraling te geven of blijven geven.
Opvallend is ook de vraag die steeds vaker in mijn praktijk komt over " Heeft mijn bedrijf qua product of dienst wel inhoud en menskracht genoeg". Er wordt op grote schaal naar alle facetten naar het bedrijf gekeken, of men wel zo door wil gaan of juist niet.
Er wordt steeds minder gekeken naar hoe kan ik snel rijk worden.
Opvallend is ook de spontane of opgelegde samenwerking gedachte die nadrukkelijk aanwezig blijkt te zijn bij managers of eigenaars van bedrijven.
De rijpe prachtige bloemknop mag bij deze of genen al open gaan.
Opvallend is ook de vraag van nogal wat mensen over hun relatie. Inhoudelijk wil men op zoek gaan of kijken naar; hoe te leren de bestaande relatie meer passie, meer verbinding te geven naar mezelf en naar elkaar.
We zitten er met z`n allen middenin.
En nogal wat mensen weten niet wat te doen of wat te laten.
Nogal wat mensen krijgen ideeën en suggesties voorgeschoteld en kunnen daar handen en voeten aan geven.
Er is volop beroering in de wereld en dat wisten we ook eigenlijk allemaal wel. Zoals het was kon zo niet blijven voortduren.
We sloten de ogen nogal eens en mogen en kunnen dit nu corrigeren.
We worden niet gestraft, nee we worden geholpen om opnieuw invullingen te geven aan ons leven hier op deze aardbol.
Opnieuw mogen we invullingen creëren om ons leven nieuw inhoudt te geven, om met elkaar en een waardig menselijk bestaan verder op en door te bouwen.
Eindelijk mogen we weer nieuwe ideeën een kans geven.
Eindelijk mogen we samenwerken
en van ons eilandje afkomen.
En, we mogen leren met elkaar te delen en samen te werken.

Als Medium hoor ik veel suggesties en ideeën over hoe te handelen, hoe te veranderen, hoe samen te werken, hoe een bedrijf nieuw leven in te blazen, hoe een bedrijf nog maar 1 dienst wil aanbieden of nog maar 1 product wil produceren.
En men is zich ervan bewust dat dit risico`s met zich meebrengt.
Opvallend hierin is, dat deze risico`s de moeite waard zijn om genomen te worden.
Men kan niet meer anders, dan deze weg in te slaan. Want die andere (oude)weg voelde al heel lang niet meer fijn of prettig.
En zo komen we dus met z`n allen bij de nieuwe manier van leven, werken en wonen, ontwikkelen en ontspannen, samenbundelen en waardig alleen.
We komen met z`n allen steeds dichter bij SAAMHORIGHEID.
We komen met z`n allen steeds dichter bij onze diepste kern aan,
Om nog beter te ontdekken, wie we zijn in deze huidige maatschappij en hoe ons zelf daarin neer te zetten.
We komen met z`n allen steeds dichter bij ECHT LUISTEREN naar elkaar.
We zijn ons nu pas echt bewust van dat wat wij met deze aardbol doen, drastische gevolgen heeft, en dat wij nu pas ons er toe zetten om daar anders in te handelen, echt te handelen in wat niet kan.
We worden met z`n allen wakker en niet zo zuinig ook.
Onze oude manier van met geld omgaan heeft hebberigheid flink gevoed alsook onze ego flink gestreeld. Nou daar zijn wij met z`n allen ons wel bewust van!

De werking van deze recessie is wel duidelijk aan het worden.
En dat deze recessie een HELENDE werking heeft, is ook wel duidelijk aan het worden.
Elke keer als ik het nieuws lees of hoor over deze recessie en de gevolgen daarvan,
En hoor hoe nu onze economie zich ontwikkelt, ons geld stelsel of ontslagen of faillissementen ervoor staan, dan zeg ik tegen mezelf;

ZO, ER IS WEER VEEL GELEERD
ER IS WEER VEEL LOSGELATEN
OP NAAR HET NIEUWE.
MET EEN ZONNESTRAALTJE VOOR WIE DAT NODIG HEEFT.

Veel ontdekkingsreizen allemaal. Blijf elkaar opzoeken en steunen.

 

Sonja Dover
Medium voor Mens & Dier & Bedrijf


Volgende spirituele beurs

hengelo

12 en 13 December

Meer informatie

Bestel jouw tickets voor de Paraview spirituele beurs